Poslovna iskaznica

Komunalno Duga Resa d.o.o.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

POSLOVNA ISKAZNICA

Naziv tvrtke:

Komunalno Duga Resa d.o.o.

Adresa: Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa
Tel./faks: +385(0) 47 844 280
E-mail: info(at)komunalno-dugaresa.hr

Matični broj: 3173542
OIB: 26222996778

Temeljni kapital: 4.282.800,00 kuna
Žiro račun: Karlovačka Banka d.d. :   

 •  IBAN:  HR8124000081510369206 - uplatnice za uslugu opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda
 •  IBAN:  HR1224000081110369123 - ostale usluge poslovanja   

MBS: 020030143 kod Trgovačkog suda u Karlovcu
Vlasnička struktura: 100 % vlasništvo – Grad Duga Resa OIB: 15857239976 Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa

Broj zaposlenih: 48
Certifikati:  HACCP

Datum osnutka: Odlukom Glavne skupštine od 10.09.2012. dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću

Djelatnosti:

 • proizvodnja i distribucija pitke vode
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Strateške odrednice Društva:

Usmjerene prema korisnicima usluga:

 • kvalitetna kontinuirana vodoopskrba
 • stalna kvalitetna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Usmjerene prema radnicima Društva:

 • osigurati ugodnu i stabilnu radnu sredinu
 • omogućiti profesionalno napredovanje i razvoj karijere
 • unapreÄ‘enje kvalitete radnih procesa

Usmjerene prema vlasnicima Društva:

 • odgovorno poslovanje
 • transparentnost i kontrola financijskih sredstava koje jedinica lokalne samouprave ulaže u komunalnu infrastrukturu s ciljem sveobuhvatnog razvoja grada Duga Rese.

NADZORNI ODBOR:

 • predsjednik nadzornog odbora: Miroslav Furdek
 • zamjenik predsjednika nadzornog odbora: Ivica Latković
 • član nadzornog odbora: Mijo Ivanić
 • član nadzornog odbora: Dražen Gvozdić
 • član nadzornog odbora: Lana Legek
 • član nadzornog odbora: Gordana Pahanić
 • član nadzornog odbora: Jasmin Sarvan

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Plan_gradnje_komunalnih_vodnih_gradjevina_-_2021.pdf

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2019. godinu

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2018. godinu

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2017. godinu

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2016. godinu

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2015. godinu

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2014. godinu

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2013. godinu

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!