Poslovna iskaznica

Komunalno Duga Resa d.o.o.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

POSLOVNA ISKAZNICA

Naziv tvrtke:

Komunalno Duga Resa d.o.o.

Adresa: Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa
Tel./faks: +385(0) 47 844 280
E-mail: info(at)komunalno-dugaresa.hr

Matični broj: 3173542
OIB: 26222996778

Temeljni kapital: 4.282.800,00 kuna
Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. :   

 •  IBAN:  HR5623600001500170516 - uplatnice za uslugu opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda
 •  IBAN:  HR5823600001101940763 - ostale usluge poslovanja   

MBS: 020030143 kod Trgovačkog suda u Karlovcu
Vlasnička struktura: 100 % vlasništvo – Grad Duga Resa OIB: 15857239976 Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa

Broj zaposlenih: 39
Certifikati:  HACCP

Datum osnutka: Odlukom Glavne skupštine od 10.09.2012. dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću

Djelatnosti:

 • proizvodnja i distribucija pitke vode
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Strateške odrednice Društva:

Usmjerene prema korisnicima usluga:

 • kvalitetna kontinuirana vodoopskrba
 • stalna kvalitetna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Usmjerene prema radnicima Društva:

 • osigurati ugodnu i stabilnu radnu sredinu
 • omogućiti profesionalno napredovanje i razvoj karijere
 • unapređenje kvalitete radnih procesa

Usmjerene prema vlasnicima Društva:

 • odgovorno poslovanje
 • transparentnost i kontrola financijskih sredstava koje jedinica lokalne samouprave ulaže u komunalnu infrastrukturu s ciljem sveobuhvatnog razvoja grada Duga Rese.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

ODLUKA_o_imenovanju_službenika_za_zaštitu_osobnih_podataka.pdf

Temeljem članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12.) i članka 26. pravilnika o radu Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, direktor Ivan Klokočki ing.građ., donio je dana 16.11.2017. sljedeću ODLUKU:

NADZORNI ODBOR:

 • predsjednik nadzornog odbora: Ivo Benić
 • zamjenica predsjednika nadzornog odbora: Ljiljana Karas
 • član nadzornog odbora: Darko Halovanić
 • član nadzornog odbora: Mijo Bišćan
 • član nadzornog odbora: Rubinka Mihalić
 • član nadzornog odbora: Tihomir Bišćan
 • član nadzornog odbora: Marko Galović

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2015. godinu

Financijski_izvještaj_sa_bilješkama_2015._god..doc

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2014. godinu

Financijski_izvještaj_sa_bilješkama_2014._god..doc

Financijski izvještaj sa bilješkama za 2013. godinu

Financijski_izvještaj_sa_bilješkama_2013._god..doc

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!