Kvaliteta vode

Vaše vode, su Vaše bogatstvo!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Komunalno Duga Resa d.o.o. pruža usluge javne vodoopskrbe i odvodnje od pedesetih godina 20. stoljeća. Tu dugu tradiciju uspješnog poslovanja zaokružili smo implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001.

Prilikom pružanja usluga našim korisnicima vodimo se profesionalnošću i kontinuirano ulažemo u napredovanje vlastitih ljudskih resursa, kao i u sredstva za rad, a kako bismo bili u mogućnosti tu uslugu pružiti na najvišem mogućem nivou kvalitete.

S obzirom na vodna i druga prirodna bogatstva koja krase našu regiju, smatramo našom odgovornosti pridonijeti poboljšanju stanja okoliša i u najmanjoj mogućoj mjeri utjecati na  stanje okoliša u kojemu radimo, a i živimo zajedno sa svim našim korisnicima.

Komunalno Duga Resa d.o.o. posluje na sljedećim načelima:

-      Isporuka zdravstveno ispravne vode za piće do svih korisnika i osiguranje mogućnosti priključenja potrošača na sustav javne odvodnje naša je obaveza.

-      Dostupnost našim korisnicima za rješavanje svih njihovih pitanja vezanih uz našu djelatnost, te prihvaćanje sugestija za poboljšanje naših usluga. 

-      Otklanjanje kvarova na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje u najkraćem mogućem roku.

-      Smanjenje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži.

-      Kontinuirano praćenje svih zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva te usklađivanje poslovanja i postupanja prema istima.

-      Odgovorno postupanje sa kemikalijama koje koristimo u proizvodnim procesima i otpadom koji nastaje prilikom obavljanja djelatnosti, a u skladu sa svim primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima i sprječavanje zagađenja okoliša.

-      Kontinuirano obrazovanje vlastitih djelatnika za povećanje kvalitete pružene usluge našim korisnicima, očuvanje okoliša i povećanje sigurnosti na radu.

 

Komunalno Duga Resa d.o.o. obavezuje se na kontinuirano poboljšanje vlastitog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i povećanje kvalitete usluga koje pružamo našim korisnicima.

KVALITETA VODE

Voda je najrasprostranjenija materija na zemlji, ona učestvuje u svakom trenutku našeg života. Kaže se da u cijelom svijetu nema ničeg mekšeg i podatnijeg od vode, zato je teško dočarati činjenicu da je podatna, a pobjeđuje jačinom, meka je a pobjeđuje čvrstinom. Naši se izvori nalaze u kraškom području koje je bogato podzemnim vodama visoke kakvoće. Potvrda tome je sustav izvorišta ˝Popošćak˝ u Završju, voda je izuzetne kvalitete, jedna od najkvalitetnijih voda u Hrvatskoj, iz razloga što u slivnom području nema zagađivača a vodonosna zona se nalazi u kvalitetnom području.

 

Ispitivanje kvalitete vode i praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće naručitelja u skladu sa važećim

 propisima provodi: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Mjesta uzorkovanja (na lokaciji ispostave vode) :

  • Dobra-˝Novigrad˝ -reziduu dezifencijensa - slobodni klor
  • Završje-˝Popošćak˝ -reziduu dezifencijensa - slobodni klor
  • Donji Velemerić- ˝Petak˝ -reziduu dezifencijensa - slobodni klor

Analiza vode za piće u Zavodu za javno zdravstvo obuhvaća provjeru sljedećih pokazatelja :

  • FIZIKALNO-KEMIJSKI : boja, mutnoća, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, vodljivost pri 25°C, slobodni klor i utrošak KMnO4
  • HRANJIVE TVARI : amonijak, nitriti, nitrati
  • IONI : kloridi 
  • MIKROBIOLOŠKI : ukupni koliformi, escherichia coli, broj kolonija 37°C, broj kolonija 22°C, enterokoki, clostidium perfingens

ŠTO NAPRAVITI AKO VODA IMA :

Žutu ili bijelu boju-Pustiti je da teče kako bi postala bistra. Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu uslijed puknuća ili radova na cjevovodu. Bijela boja je od prisutnosti zraka koji ostaje u vodovodnoj mreži nakon puknuća ili radova.

Miris po kloru-Koncentracije natrijevog hipoklorita svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za piće bila zdravstveno ispravna.

VODA U BOCAMA

Voda pakirana u plastičnim bocama ponekad je vodovodna ili procesirana vodovodna voda. Nažalost, voda u bocama ne podliježe propisima za kakvoću vode, nego propisima o kakvoći namirnica, pa se može dogoditi da voda u bocama nije ništa bolje kakvoće od one u vodovodu. Međutim, kod nas je voda u bocama najčešće prirodna izvorska voda dobre kakvoće i zdrava za piće, ali je prilično skupa. Kod vode u bocama izuzetno je važna ambalaža, tj. sama boca. Ona mora biti od takvog plastičnog materijala koji je otporan na otapanja kiselina. Svježina vode je, također, izuzetno važna, jer se anaerobne baktrije mogu razmnožavati i u zatvorenim bocama. Zato se moramo osloniti na bogatstvo naše prirode i očuvati naše vode kako bi slavinama naših domova i dalje tekla kvalitetna i pitka voda.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!