Kvaliteta vode

Vaše vode, su Vaše bogatstvo!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

POLITIKA KVALITETE I ZAÅ TITE OKOLIÅ A

Komunalno Duga Resa d.o.o. pruža usluge javne vodoopskrbe i odvodnje od pedesetih godina 20. stoljeća. Tu dugu tradiciju uspješnog poslovanja zaokružili smo implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001.

Prilikom pružanja usluga našim korisnicima vodimo se profesionalnošću i kontinuirano ulažemo u napredovanje vlastitih ljudskih resursa, kao i u sredstva za rad, a kako bismo bili u mogućnosti tu uslugu pružiti na najvišem mogućem nivou kvalitete.

S obzirom na vodna i druga prirodna bogatstva koja krase naÅ¡u regiju, smatramo naÅ¡om odgovornosti pridonijeti poboljÅ¡anju stanja okoliÅ¡a i u najmanjoj mogućoj mjeri utjecati na  stanje okoliÅ¡a u kojemu radimo, a i živimo zajedno sa svim naÅ¡im korisnicima.

Komunalno Duga Resa d.o.o. posluje na sljedećim načelima:

-      Isporuka zdravstveno ispravne vode za piće do svih korisnika i osiguranje mogućnosti priključenja potroÅ¡ača na sustav javne odvodnje naÅ¡a je obaveza.

-      Dostupnost naÅ¡im korisnicima za rjeÅ¡avanje svih njihovih pitanja vezanih uz naÅ¡u djelatnost, te prihvaćanje sugestija za poboljÅ¡anje naÅ¡ih usluga. 

-      Otklanjanje kvarova na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje u najkraćem mogućem roku.

-      Smanjenje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži.

-      Kontinuirano praćenje svih zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva te usklaÄ‘ivanje poslovanja i postupanja prema istima.

-      Odgovorno postupanje sa kemikalijama koje koristimo u proizvodnim procesima i otpadom koji nastaje prilikom obavljanja djelatnosti, a u skladu sa svim primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima i sprječavanje zagaÄ‘enja okoliÅ¡a.

-      Kontinuirano obrazovanje vlastitih djelatnika za povećanje kvalitete pružene usluge naÅ¡im korisnicima, očuvanje okoliÅ¡a i povećanje sigurnosti na radu.

 

Komunalno Duga Resa d.o.o. obavezuje se na kontinuirano poboljšanje vlastitog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i povećanje kvalitete usluga koje pružamo našim korisnicima.

KVALITETA VODE

Voda je najrasprostranjenija materija na zemlji, ona učestvuje u svakom trenutku naÅ¡eg života. Kaže se da u cijelom svijetu nema ničeg mekÅ¡eg i podatnijeg od vode, zato je teÅ¡ko dočarati činjenicu da je podatna, a pobjeÄ‘uje jačinom, meka je a pobjeÄ‘uje čvrstinom. NaÅ¡i se izvori nalaze u kraÅ¡kom području koje je bogato podzemnim vodama visoke kakvoće. Potvrda tome je sustav izvoriÅ¡ta ˝Popošćak˝ u ZavrÅ¡ju, voda je izuzetne kvalitete, jedna od najkvalitetnijih voda u Hrvatskoj, iz razloga Å¡to u slivnom području nema zagaÄ‘ivača a vodonosna zona se nalazi u kvalitetnom području.

 

Ispitivanje kvalitete vode i praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće naručitelja u skladu sa važećim

 propisima provodi: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Mjesta uzorkovanja (na lokaciji ispostave vode) :

  • Dobra-˝Novigrad˝ -reziduu dezifencijensa - slobodni klor
  • ZavrÅ¡je-˝Popošćak˝ -reziduu dezifencijensa - slobodni klor
  • Donji Velemerić- ˝Petak˝ -reziduu dezifencijensa - slobodni klor

Analiza vode za piće u Zavodu za javno zdravstvo obuhvaća provjeru sljedećih pokazatelja :

  • FIZIKALNO-KEMIJSKI : boja, mutnoća, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, vodljivost pri 25°C, slobodni klor i utroÅ¡ak KMnO4
  • HRANJIVE TVARI : amonijak, nitriti, nitrati
  • IONI : kloridi 
  • MIKROBIOLOÅ KI : ukupni koliformi, escherichia coli, broj kolonija 37°C, broj kolonija 22°C, enterokoki, clostidium perfingens

Å TO NAPRAVITI AKO VODA IMA :

Žutu ili bijelu boju-Pustiti je da teče kako bi postala bistra. Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu uslijed puknuća ili radova na cjevovodu. Bijela boja je od prisutnosti zraka koji ostaje u vodovodnoj mreži nakon puknuća ili radova.

Miris po kloru-Koncentracije natrijevog hipoklorita svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za piće bila zdravstveno ispravna.

VODA U BOCAMA

Voda pakirana u plastičnim bocama ponekad je vodovodna ili procesirana vodovodna voda. Nažalost, voda u bocama ne podliježe propisima za kakvoću vode, nego propisima o kakvoći namirnica, pa se može dogoditi da voda u bocama nije ništa bolje kakvoće od one u vodovodu. Međutim, kod nas je voda u bocama najčešće prirodna izvorska voda dobre kakvoće i zdrava za piće, ali je prilično skupa. Kod vode u bocama izuzetno je važna ambalaža, tj. sama boca. Ona mora biti od takvog plastičnog materijala koji je otporan na otapanja kiselina. Svježina vode je, također, izuzetno važna, jer se anaerobne baktrije mogu razmnožavati i u zatvorenim bocama. Zato se moramo osloniti na bogatstvo naše prirode i očuvati naše vode kako bi slavinama naših domova i dalje tekla kvalitetna i pitka voda.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!