Raspodjela potrošnje

Postupak izdvajanja sa zajedničkog vodomjera!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Raspodjela potrošnje

Visina obveze pojedinog korisnika za potrošenu vodu u zgradi sa zajedničkim uređajem za mjerenje potrošnje vode, utvrđuje se na slijedeći način;

  • od ukupne količine potrošene vode odvajaju se količine koje su utrošene za potrebe poslovnog prostora, koje utvrđuje Isporučitelj prema potrošnji vode pojedine djelatnosti čiji korisnici imaju ugrađeni vodomjer ili sporazum korisnika.
  • preostali dio koji otpada na potrošnju u stanovima dijeli se na ukupan broj stanara u zgradi pa se količinom koja se tom diobom dobije zadužuje svaki korisnik, onoliko puta koliko u stanu ima stanara.

Predstavnik stanara ulaza sa zajedničkim uređajem za mjerenje potrošnje vode obavezan je Isporučitelja obavijestiti o broju stanara u pojedinom kućanstvu, kao i o svim naknadnim promjenama.

Postupak izdvajanja 

POSTOJI LI POTREBA ZA IZDVAJANJEM OD ZAJEDNIČKOG VODOMJERA MOLIMO VAS DA PROČITATE SLJEDEĆE ODREDBE I PREUZMETE DOKUMENT NA KRAJU TEKSTA - SUGLASNOST SUVLASNIKA ZA IZGRADNJU ZASEBNOG MJERNOG UREĐAJA

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNE USLUGE

IV. TEHNIČKO TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA Članak 22.-25.

Vodomjer prema svrsi može biti : glavni i pomoćni (kontrolni)

  • Glavni vodomjer, kojim se mjeri potrošnja vode za cijelu građevinu ( individualna ili kolektivna stambena ili poslovna građevina).
  • Pomoćni (kontrolni) vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije građevine, kojim se mjeri potrošnja vode za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža ili sl.; a smješten je na pristupačnom mjestu u zajedničkom dijelu građevine, sukladno tehničko-tehnološkim mogućnostima građevine i uvjetima isporučitelja vodnih usluga.
  • Interni pomoćni vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije posebnog dijela građevine (stambeni prostor) i služi isključivo vlasnicima posebnog dijela za utvrđivanje međusobnog omjera potrošnje vode. Ovakva vrsta vodomjera ne spada u sustav javne vodoopskrbe već pod unutarnje instalacije, te je njegovo korištenje i montiranje u potpunosti inicijativa korisnika.
  • U postojećim građevinama uz već ugrađeni glavni vodomjer, ugradnja pomoćnog (kontrolnog) vodomjera ovisiti će o tehničko-tehnološkim uvjetima građevine koje utvrđuje i daje isporučitelj vodnih usluga, te pod uvjetom da se pomoćni (kontrolni) vodomjeri ugrade za svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda.

Svaka poslovna prostorija koja služi za obavljanje gospodarske djelatnosti mora imati ugrađen poseban mjerni uređaj - vodomjer.

Ukoliko se u poslovnim prostorijama u sklopu stambenog objekta obavlja gospodarska djelatnost koja nema ugrađen poseban mjerni uređaj, cijena za uslugu vodoopskrbe i odvodnje naplaćivati će se po cijenama predviđenim za gospodarstvo.

Priključivanje građevine/ nekretnine/ na komunalne vodne građevine mora se izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu / stan, poslovnih prostora, garaža i sl./ odnosno svaki potrošač ima poseban priključak, te se za svaki priključak izdaje posebno rješenje i plaća naknada za priključak.

Vlasnik posebnog dijela zgrade, koja je priključena na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu putem zajedničkog uređaja za mjerenje potrošnje više pojedinačnih korisnika, može zatražiti ugradnju zasebnog uređaja za mjerenje potrošnje, koji će se ugraditi na njegov trošak ako tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju.

Vlasnici posebnog dijela zgrade dužni su pritom urediti odnose oko potrošnje i naplate vode u zajedničkim prostorijama, i to na način da:

  • se suglase oko zatvaranja dovoda vode u tim prostorijama, ili
  • se suglase, sklope ugovor i podmire troškove oko ugradnje zasebnog mjernog uređaja za te prostorije, gdje će troškove isporučene vode snositi svi stanari i to razmjerno kako je opisano čl. 35

Isporučitelj će izdati Odobrenje ako tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju, i ako Korisnici dostave slijedeća:

  • pismenu suglasnost većine suvlasnika za izgradnju zasebnih mjernih uređaja,
  • presliku ugovora o ugradnji zasebnog mjernog suvlasnika sa Izvođačem, i potvrdu o uplati troškova po tom ugovoru.

PISMENA SUGLASNOST SUVLASNIKA ZA IZGRADNJU ZASEBNIH MJERNIH UREĐAJA  - klikom na naslov možete otvoriti obrazac.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!