Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

PROMJENA PODATAKA

Korisnik je promjenu vlasništva dužan prijaviti u roku od 15 dana u slučaju promjene vlasnika nekretnine ( domaćinstva, gospodarstva) ili davanja u najam, što mora potvrditi dostavljanjem dokumentacije:

  • Kupoprodajni ugovor
  • Ugovor o darivanju
  • Ugovor o najmu
  • Neki drugi dokument iz kojeg je vidljiva promjena vlasniÅ¡tva, kopiju računa ili broj vodomjera, kako bi se moglo provjeriti jesu li podmirena sva dugovanja

Dokumentacija se može predati osobno ili uz najavu na fax ili e-mailom.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!