Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Zakon o vodama

Zakon o vodama   pročišćeni tekst zakona NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva  pročišćeni tekst zakona NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15, 104/17

na temelju članka 206. stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/2009), na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donijela:

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva NN 112/10

 

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o komunalnom gospodarstvu pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o hrani

Zakon o hrani   NN 81/13, 14/14, 30/15

Zakon o pravu na pristup informacijama

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!