Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Opći_i_tehnički_uvjeti_isporuke_vodnih_usluga.pdf

Na temelju članka 215. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11 i 130/11, 56/13 i14/14), članka 925. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 14/14, 110/15), članka 27. Odluke o priključenju (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 05/11 i 1/13) i članka 13. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. za vodne djelatnosti od 23.4.2014. g., Uprava društva – direktor Ivan Klokočki, dana 22.3.2018. godine donosi ovaj dokument.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!