Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Plana_nabave_za_2017._god..pdf

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Plan_nabave_za_2016._god..pdf

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

Plan_nabave_za_2015._god..pdf

Odluka o dopuni i izmjeni Plana nabave za 2015. godinu

ODLUKA_o_dopuni_i_izmjeni_Plana_nabave_za_2015._godinu.pdf

Temeljem čl. 13. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. i čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o. dana 20.07.2015. god. donosi ovaj dokument.

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

PLAN_NABAVE_2014-2.pdf

Odluka o dopuni i izmjeni Plana nabave za 2014. godinu

ODLUKA_o_dopuni_i_izmjeni_Plana_nabave_za_2014.godinu..pdf

Temeljem čl. 13. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. i čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) te Odluke Nadzornog odbora od dana 11.11.2014.god. direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o. dana 11.11.2014. god. donosi ovu Odluku;

Pravilnik o provedbi bagatelne nabave

Pravilinik_o_provedbi_bagatelne_nabave.pdf

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11, 83/13, 144/13), a u svezi članaka 18. Procijenjena vrijednost nabave, Direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Nikola Car, ing. dana 05.03.2014. godine donosi ovaj pravilnik

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!