Vijesti i novosti

Vijesti, novosti i obavijesti Komunalnog Duga Resa

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Novosti

Komunalno Duga Resa d.o.o. provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnoš?u o prijedlozima op?ih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utje?e na interese gra?ana i pravnih osoba.

Temeljem ?l. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22 ) Komunalno Duga Resa d.o.o. provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnoš?u o prijedlozima op?ih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utje?e na interese gra?ana i pravnih osoba. Ispunjen obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnoš?u može se predati e[više]


NACIONALNI PLAN ZA OPORAVAK I OTPRNOST 2021.-2026.

Projekt izgradnje Javne odvodnje obuhvaća sekundarne vodove naselja Sv. Petar, Gorica i Å eketino Brdo u Dugoj Resi.Izgradnja predmetne kanalizacije započeta je 1978. godine. Tada je izvedena dionica glavnog cjevovoda u samom naselju Belavići, s obje strane željezničke pruge Zagreb-Rijeka.Aktivnosti na izgradnji kanalizacije na području Belavića obnov[više]


Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju radnog stroja rovokopač-utovarivač

Javni poziv za podnoÅ¡enje ponuda za kupnju radnog stroja rovokopač-utovarivač[više]


Aglomeracija Karlovac-Duga Resa - obavijest o početku radova!

PoÅ¡tovani korisnici, dana 9.9.2021.g. počeli su radovi grupe 1-  izgradnja linijskih graÄ‘evina naselja Turanj i Kamensko, u sklopu EU projekta PoboljÅ¡anje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa. Ova etapa radova odvija se u ulici  Turanjski Lug. Sukladno rjeÅ¡enju UO  za komunalno  gospodarstvo Grada Karlovc[više]


Komunalno Duga Resa najuspješniji vodovod u Republici Hrvatskoj u provedbi programa smanjenja gubitaka i razvoja mreže.

Povjerenstvo Hrvatskih voda za smanjenje gubitaka je potvrdilo da je tvrtka Komunalno Duga Resa unutar provedbe programa smanjenja gubitaka dostigla najveću učinkovitost  ostvarenim rezultatima, Å¡to se može smatrati potvrdom da uložena sredstva u razvoj i stabilizaciju nailaze na najveće odobravanje od strane povjerenstva. Program smanjenja gubita[više]


Program ruralnog razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

Obavijest o uvoÄ‘enju u posao dana 08.01.2021. izvoditelja radova Vodoprivreda Karlovac d.d., započeli su radovi na izgradnji sustava i porčišćavanja otpadnih voda naselja Mailići (Koranski Brijeg). Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz "Mjeru 7", koji se temelji na obnovi sela u ruralnim područjima &q[više]


PRIOPĆENJE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

                                     VODA ZA LJUDSKU POTROÅ NJU I SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 je ovijeni virus, s osjetljivom vanjskom membranom. Virusi s ovojnicom manje sustabilni u okoliÅ¡u i osjetljiviji su na oksidanse, poput sredstava na bazi klora koji se na[više]


VAŽNA OBAVIJEST KORISNICIMA!

PoÅ¡tovani korisnice/i, od 16.03. pa do opoziva opreznih mjera ograničava se rad sa strankama, na način da im neće biti omogućen ulaz u poslovne prostorije druÅ¡tva na adresi Kolodvorska 1, Duga Resa. Na vratima prostorija u koje nije dozvoljen ulazak stoje istaknute upute zabrana ulaska nezaposlenima. Svoje upite za tehničku podrÅ¡ku korisnici mogu [više]


KRIZNI PLAN - MOGUĆA EPIDEMIJA UZROKOVANA POJAVOM KORONA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

       KRIZNI PLAN KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.     MOGUĆA EPIDEMIJA UZROKOVANA POJAVOM KORONA VIRUSA COVID-19 NA PODRUÄŒJU KARLOVAÄŒKE ŽUPANIJE                         Duga Resa, ožujak  2[više]


Komunalno Duga Resa kao primjer dobre prakse u časopisu Hrvatska vodoprivreda

PoÅ¡tovani korisnici, Hrvatske vode su u izdanju listopad/prosinac časopisa Hrvatska vodoprivreda objavile rad odjela razvoja i investicija na smanjenju gubitaka i razvoju i modernizaciji vodoopskrbnog sustava. To je rezultat viÅ¡egodiÅ¡njih napora kojima smo korak po korak koračali prema boljoj budućnosti u sustavu vodoopskrbe. Obzirom da uvjeti u kojim[više]


POLITIKA KVALITETE I ZAÅ TITE OKOLIÅ A

Komunalno Duga Resa d.o.o. pruža usluge javne vodoopskrbe i odvodnje od pedesetih godina 20. stoljeća. Tu dugu tradiciju uspjeÅ¡nog poslovanja zaokružili smo implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i zaÅ¡titom okoliÅ¡a prema meÄ‘unarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001. Prilikom pružanja usluga naÅ¡im korisnicima vodimo se profesionalnošću i kon[više]


Tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. je nakon petogodišnje pripreme projekta za unapređenje sustava vodoopskrbe osigurala investiciju vrijednu preko 22 milijuna kuna kroz program smanjenja gubitaka.

PoÅ¡tovani, javni isporučitelj vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. je tijekom 2013. godine započeo sa pripremom razvojnog perioda kako bi osigurao održivu i kvalitetniju vodoopskrbu u budućnosti obzirom na starost cjevovoda i dugi period opskrbe vodom korisnika na području grada Duge Rese i okolnih općina. Obzirom da smo na naÅ¡im web stranicama[više]


VODOISTRAŽNI RADOVI U NOVIGRADU NA DOBRI

Tvrtka Akvifer j.d.o.o. je 05.12.2016.god. započela sa vodoistražnim radovima u Novigrdu na Dobri a u svrhu pronalaženja novih količina pitke vode koje ne bi bile zahvaćene iz otvorenog vodotoka rijeke Dobre već iz mogućih vodonosnika u neposrednoj blizini postojećeg vodozahvata. U ovoj fazi predviÄ‘eno je geoloÅ¡ko kartiranje Å¡ireg područja oko [više]


Nastavak radova na izgradnji "Sekundarne kanalizacije naselja Mrežnički Varoš"

PoÅ¡tovani korisnici, obavjeÅ¡tavamo Vas da je dana 24.studenog.2016. god. izvoÄ‘ač započeo sa radovima na investiciji Grada Duge Rese na sustavu javne odvodnje "Sekundarna kanalizacija naselja Mrežnički VaroÅ¡"  II ETAPA, 2. dio prilaznih vodova gdje je glavni kanalizacijski vod koji je voÄ‘en desnim voznim trakom Domobranske u[više]


Aglomeracija Karlovac - Duga Resa

PoÅ¡tovani korisnici, tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. od 2014. aplikacijom na pozivni natječaj 2.1.11.  godine sudjeluje kao partner na projektu uz tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac te partnere Grad Karlovac, Grad Dugu Resu i Općinu Barilović,  koji sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program ZaÅ¡tite o[više]


Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Duga Resa i okolnih općina.

Dana 07.07.2015. u Hrvatskim vodama održan je sastanak povodom izrade studijske analize nazvane:"Koncepcijsko rjeÅ¡enje vodoopskrbnog sustava Duga Resa i općina Barilović, Generalski Stol, Netretić i Bosiljevo, te razmatranje pripajanja vodoopskrbnog područja općina Vojnić i Krnjak s izradom detaljnog matematičkog modela-sadaÅ¡njeg i buduć[više]


Analiza mreže i katastar sustava javne odvodnje

PoÅ¡tovani korisnici, obzirom da je ucrtavanje katastra vodoopskrbnog sustava u GIS-u u fazi dovrÅ¡etka, te da smo na osnovu istog stvorili mogućnost za sufinanciranje izrade analize mreže koju ćemo uskoro provoditi (trenutno je postupak javne nabave u tijeku), kao Å¡to je najavljeno u prosincu 2013. god. stvoren je preduvjet da [više]


KATASTAR VODOVA

Komunalno Duga Resa d.o.o. je u prosincu 2013. godine započelo sa ucrtavanjem vodova u digitalnom obliku. QGIS geografski informacijski sustav za upravljanje prostornim podacima i pridruženim osobinama će nam omogućiti racionalnije raspolaganje i potpunu kontrolu sustava odvodnje i vodoopskrbe iz mnogih stajaliÅ¡ta. Obzirom na osobine naÅ¡eg vodoops[više]


Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!