Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

KATASTAR VODOVA19.12.2013 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Komunalno Duga Resa d.o.o. je u prosincu 2013. godine započelo sa ucrtavanjem vodova u digitalnom obliku. QGIS geografski informacijski sustav za upravljanje prostornim podacima i pridruženim osobinama će nam omogućiti racionalnije raspolaganje i potpunu kontrolu sustava odvodnje i vodoopskrbe iz mnogih stajaliÅ¡ta. Obzirom na osobine naÅ¡eg vodoopskrbnog područja, razvedenost, vremenski period tijekom kojeg se je razvijao i moguće nepoznanice oko odreÄ‘enih točaka dionica, odlučili smo se za koriÅ¡tenje open-source software-a. Besplatni softver koji je dostupan svima, kako bi se Å¡to ranije usmjerili bez velikih troÅ¡kova prema iskustvu djelatnika koji najbolje poznaju sve osobine naÅ¡eg vodoopskrbnog područja, kako bi ih evidentirali i stavili na raspolaganje sva znanja svim korisnicima koji će u budućnosti zatražiti informaciju o naÅ¡oj mreži. Iz stajaliÅ¡ta distribucije vode, katastar vodova ćemo moći koristiti za buduće projekte sanacije pojedinih dionica, hidraulički proračun kompletne mreže kako bi analizom istog stvorili preduvjete za smanjenje gubitaka. Kvalitetno i detaljno ucrtavanje mreže će nam omogućiti pružanje informacije u bilo kojoj geodetskoj kartografskoj projekciji, a time ćemo biti u mogućnosti provoditi bolju suradnju i partnerstvo sa korisnicima na analizi kvarova i intervencija. Sustav odvodnje ćemo uklopiti na jedinstvenu kartu gdje će biti ucrtana sva okna sa svim atributima, čime ćemo sjediniti najstariji sustav odvodnje grada Duge Rese sa kolektorskim sustavom odvodnje koji je spojen na UPOV u Karlovcu.     
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!