Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Analiza mreže i katastar sustava javne odvodnje02.12.2014 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Poštovani korisnici,

obzirom da je ucrtavanje katastra vodoopskrbnog sustava u GIS-u u fazi dovrÅ¡etka, te da smo na osnovu istog stvorili mogućnost za sufinanciranje izrade analize mreže koju ćemo uskoro provoditi (trenutno je postupak javne nabave u tijeku), kao Å¡to je najavljeno u prosincu 2013. god. stvoren je preduvjet da započnemo unositi katastar odvodnje, koji je trenutno u izradi. Analiza mreže dio je projektnog zadatka koji je ovjeren od strane Hrvatskih voda, procijenjene vrijednosti 950.000,00 Kn objavljen na naÅ¡im stranicama u kategoriji javne nabave http://www.komunalno-dugaresa.hr/index.php?id=42 pod nazivom "KONCEPCIJSKO RJEÅ ENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA DUGE RESE, OPĆINA BARILOVIĆ, OPĆINE BOSILJEVO, OPĆINE GENERALSKI STOL I OPĆINE NETRETIĆ, TE RAZMATRANJE PRIPAJANJA VODOOPSKRBNOG PODRUÄŒJA OPĆINE VOJNIĆ I KRNJAK U JEDNO DISTRIBUTIVNO PODRUÄŒJE. KONCEPCIJSKO RJEÅ ENJE S IZRADOM DETALJNOG MATEMATIÄŒKOG MODELA-SADAÅ NJEG I BUDUĆEG STANJA RAZVOJA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI". Katastar odvodnje će obuhvatiti cijelokupni sustav odvodnje koji čini "Stari beton-cementni sustav odvodnje grada Duge Rese", "Kolektorski lijevoobalni i desnoobalni sustav" te razdijelni sustav odvodnje  koji čine sekundarni sustavi pojedinih naselja poput Donjeg Mrzlog Polja Mrežničkog, naselja Belavići te naselja VaroÅ¡. Katastar će biti ucrtan sa svim oknima i cjevovodima, koji će biti opisani kroz atributne tablice koje su usklaÄ‘ene sa INSPIRE EU direktivom i njenim standardima. Katastar se izraÄ‘uje koriÅ¡tenjem snimaka izvedenih stanja kanalizacijskih sustava koji su graÄ‘eni u novije vrijeme dok će mjeÅ¡oviti sustav odovodnje  koji je bio ucrtan 1985. god. biti unesen georeferenciranjem karata. Sustav odvodnje prikazan na jedinstvenoj kartografskoj projekciji sa DOF i TK podlogom služiti će za izradu studije izvodljivosti te analize trenutnog stanja kojima će se moći provesti "novi" hidraulički proračun koji će se raditi sa novim ulaznim podacima i novim koeficijentima utjecanja oborinske vode u mjeÅ¡oviti sustav, gdje su tijekom godina nastale primjetne razlike. 

S poštovanjem,

Sektor tehničkih poslova, Komunalno Duga Resa d.o.o.
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!