Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Aglomeracija Karlovac - Duga Resa19.05.2016 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Poštovani korisnici,

tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. od 2014. aplikacijom na pozivni natječaj 2.1.11.  godine sudjeluje kao partner na projektu uz tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac te partnere Grad Karlovac, Grad Dugu Resu i Općinu Barilović,  koji sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Zaštite okoliša.

Cilj ovog projekta je za područje grada Duge Rese i općine Barilović izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje u dužini od 14km. Projekt sustava odvodnje na području grada Duge Rese obuhvatit će naselja: Gornje Mrzlo Polje Mrežničko i  Tušmer, dok će na području općine Barilović obuhvatiti naselje Belajske Poljice. Unutar obuhvata projekta nalaze se i preostali neizgrađeni vodovi Sekundarne kanalizacije naselja Mrežnički Varoš koji ćemo financirati redovnim sredstvima Hrvatskih voda kako bi izgradnja istih mogla započeti već ove godine. Sveukupna vrijednost projekta izrade studijske i projektne dokumentacije je 6.234.169,00 Kn od kolovoza 2015. do prosinca 2016. godine. Kroz izradu studijske dokumentacije definirana je granica aglomeracije Karlovac-Duga Resa, obzirom da je preliminarno oblikovana kao jedinstvena revidiranim provedbenim Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva u studenom 2010. godine. Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje u našem slučaju UPOV-a (Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) grada Karlovca i grada Duge Rese u Gornjem Mekušju.

Aglomeracija karlovac-Duga Resa (područje djelatnosti Komunalno Duga Resa d.o.o.) dok trasu projektiranog Sanitarnog kanala u Gornjem Mrzlom Polju možete pogledati na web stranici Grada Duge Rese - Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 

Svrha ovog projekta je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Karlovac-Duga Resa u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (sanitarnih otpadnih voda) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Projektnim zadatkom smo postavili osnovne smjernice za izradu studije izvedivosti gdje se je kasnije detaljnom analizom postojećeg stanja i analizom potreba došlo do definicije rubova aglomeracije po načelu isplativosti izgradnje pojedinog sustava ovisno o gustoći naseljenosti.

Više informacija o ovom projektu možete naći na sljedećim web stranicama:

http://aglomeracijakarlovacdugaresa.hr/ 

Poštovani korisnici za sva eventualna pitanja Vam stojimo na raspolaganju sa svim informacijama koje Vam možemo pružiti.

S poštovanjem,

Sektor tehničkih poslova, Komunalno Duga Resa d.o.o.             
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!