Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

OBAVIJEST O OTPISU DUGA FIZIČKIM OSOBAMA PO ZAHTJEVU ZA KORISNIKE KOJI ISPUNJAVAJU SOCIJALNI KRITERIJ21.09.2018 | Novosti | Autor/ica: Administrator


Poštovani korisnici,

temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018.)  i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno Duga Resa d.o.o., Uprava Komunalnog Duga Resa d.o.o. donijela je Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama.

 

Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema Komunalno Duga Resa d.o.o. provodi se isključivo temeljem zahtjeva korisnika - dužnika.

 

Pozivaju se korisnici - dužnici koji ispunjavaju uvjete za otpis duga da podnesu zahtjev za otpis duga u roku od 30 dana od dana objave ove odluke na internetskim stranicama Komunalnog Duga Resa d.o.o. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka odbacit će se kao nepravodobni te se po tim zahtjevima neće odlučivati niti donositi odluka o otpisu duga.

 

Pisani zahtjev podnosi se Komunalnom Duga Resa d.o.o. na propisanom obrascu (Obrazac zahtjeva), na adresu sjedišta Društva; Kolodvorska 1, 47 250 Duga Resa putem pošte ili osobno.

 

Uz ispunjeni zahtjev obavezno je priložiti;

  1. Potvrdu iz očevidnika FINA-e o redoslijedu i osnovama blokade računa (potvrda se izdaje na osobni zahtjev u FINI, bez naknade u svrhu otpisa potraživanja)
  2. Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu (pribavlja se u nadležnom Centru za socijalnu skrb te se u izvorniku prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za otpis duga)

 

Korisnici - dužnici koji imaju pravo na otpis duga su dužnici fizičke osobe koje ne obavlja registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga iz članka 7. Zakona i koja se na dan stupanja na snagu Zakona još uvijek provodi, a ispunjavaju socijalni kriterij odnosno primatelji su jedne od novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina).

 

Ukoliko Komunalno Duga Resa d.o.o. za dospjeli dug ima zasnovano založno pravo na nekretnini dužnika, neće se vršiti otpis duga koji je osiguran tim založnim pravom.

 

Komunalno Duga Resa d.o.o. će kao vjerovnik, nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Odlukom, dužniku otpisati dospjeli dug u najvišem ukupnom  iznosu do 10.000,00 kn.

 

Za sve dodatne informacije o otpisu duga po zahtjevu možete se obratiti na telefon 047 844 280  ili pisanim putem na elektroničku adresu: info(at)komunalno-dugaresa.hr      

 

Svi dužnici će o izvršenom otpisu dospjelog duga biti obaviješteni sukladno Zakonu.

 

Odluku možete pročitati OVDJE.
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!