Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Komunalno Duga Resa najuspješniji vodovod u Republici Hrvatskoj u provedbi programa smanjenja gubitaka i razvoja mreže.13.04.2021 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


Povjerenstvo Hrvatskih voda za smanjenje gubitaka je potvrdilo da je tvrtka Komunalno Duga Resa unutar provedbe programa smanjenja gubitaka dostigla najveću učinkovitost  ostvarenim rezultatima, što se može smatrati potvrdom da uložena sredstva u razvoj i stabilizaciju nailaze na najveće odobravanje od strane povjerenstva. Program smanjenja gubitaka koji provodi javni isporučitelj vodnih usluga se ne bazira samo na smanjenju nefakturirane količine vode, već se ugradnjom opreme na sustav i dobrim gospodarenjem štiti mrežu od daljnjih kvarova, infrastrukturi se produljuje trajnost, smanjuje se ukupna količina zahvaćene vode a time se osigurava manja potrošnja energenata, te se znatno  smanjuje broj novonastalih kvarova kao i rizik od obustave vode isporuke uzrokovane puknućima cjevovoda. U ovom mjesecu tvrtka je dostigla najmanje zahvaćanje vode na vodozahvatu „Novigrad na Dobri“ gdje je ostvarena ušteda na dnevnoj razini od otprilike 2.000 m³ dnevno. Prema novom načinu obračuna naplate zahvaćene količine vode i doprinosa koji će javni isporučitelji vodnih usluga plaćati Hrvatskim vodama to će značiti uštedu na godišnjoj razini od preko milion kuna.

Kako bi se ostvarili ovakvi rezultati tehnička služba tvrtke već godinama radi na studijskoj i projektnoj dokumentaciji i sudjeluje u svakom koraku svih aktivnosti nužnih za unapređenje mreže od ureda do rada na terenu. Tvrtka napominje kako je presudan čimbenik vjerodostojnost u provedbi zacrtanih ciljeva, to je jedini način da se ostvari dugoročni niz razvoja i unapređenja infrastrukture vodoopskrbe.

Javni isporučitelji su sami definirali zacrtane ciljeve prilikom prijave na natječaj Hrvatskih voda, tvrtka Komunalno si je  postavila vrlo visoki cilj, kojem se je projekcijski do kraja 2021. godine približila na 80% ostvarivanja iako se vremenski i financijski nalazi tek na 40% realizacije projekta, praktički smo predviđenu dinamiku ostvarili u pola vremena.

Bitno je napomenuti  da je vrijednost ovog programa otprilike 22 miliona kuna, trajanje je 5 godina, a kroz protekle dvije godine, zoniran je sustav na manje cjeline, ugrađeni su najkvalitetniji pilot ventili za regulaciju tlaka, moguće je u manjim dionicama mreže pratiti na dnevnoj razini bilancu potrošnje vode i gubitaka, tijekom noćnih tlakova na točaka mreže gdje za to postoje uvjeti se automatski tlakovi smanjuju svake noći, obzirom da svaki vodoopskrbni sustav u noćnom režimu kada nema potrošnje trpi znatnija naprezanja u cjevovodu i stvara veće gubitke vode.

Nabavljena je oprema za detekciju kvarova, kojim je opremljeno novo vozilo za traženje kvarova, rekonstruirane su dvije crpne stanice. Na području Bosiljeva smo promjenom koncepta i vlastitom analizom mreže stvorili preduvjete da promijenimo smjer dobave vode, te smo novoizgrađenom crpnom stanicom dostigli uštedu od 100 tisuća kuna godišnje, vodom koju sada osiguravamo iz vlastitih vodozahvata, dok smo je do sada bili primorani preuzimati od drugog isporučitelja. Istom crpnom stanicom radimo isključivo u noćnim satima po nižoj tarifi struje a istovremeno svaku noć ozračujemo cjevovoda od zraka od Netretića do Bosiljeva, što uvelike smanjuje broj puknuća cjevovoda i potrebu za stalnim intervencijama.

Do kraja godine će biti zamijenjeno preko 3 kilometra cjevovoda na pozicijama gdje su bili značajni gubitci, sanirana je vodosprema Vidanka izgrađena 50-tih godina prošlog stoljeća, vodne komore su obložene folijom čime je također isključen izmjereni gubitak vode kroz zidove vodospreme.

Paralelno gradnji okana kojima je zoniran sustav, radi se na instalaciji opreme unutar regulacijskih objekata, kako bi osigurali jedinstveni daljinski  komunikacijski protokol, kojim bi sve objekte stavili u nadzorno upravljački sustav praćen „SCAD-om“.  (eng. Supervisory Control And Data Acquisition). Nadzorno upravljački sustav će imati mogućnost komunikacije (internetom, eternetom, SMS-om i UKW –kanalom) a informacije koje će slati u centar su trenutni protoci na kontrolnim točkama DMA zona ili izdvojenih cjelina, podaci o tlaku, nivoima vodosprema te statusu otvorenosti pojedinih ventila, ako je primijenjeno upravljanje. Također će se moći na pojedinim točkama pratiti kontrola kvalitete vode, a sumom ranije navedenih podataka dostavljenih u centar će se dobivati podaci nužni za dnevne operativne zadatke, poput mikrolociranja pojedinih kvarove te njihovu sanaciju.

Iz tvrtke Komunalnog Duga Resa se zahvaljuju svojim korisnicima na strpljenju i razumijevanju tijekom predmetnih radova kao i na ostvarenom partnerstvu prilikom svake dojave kvara, kako bi isti u što kraćem roku bio saniran.

 

 

 

 
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!