Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

NACIONALNI PLAN ZA OPORAVAK I OTPRNOST 2021.-2026.14.08.2023 | Novosti | Autor/ica: Administrator


Projekt izgradnje Javne odvodnje obuhvaća sekundarne vodove naselja Sv. Petar, Gorica i Šeketino Brdo u Dugoj Resi.
Izgradnja predmetne kanalizacije započeta je 1978. godine. Tada je izvedena dionica glavnog cjevovoda u samom naselju Belavići, s obje strane željezničke pruge Zagreb-Rijeka.
Aktivnosti na izgradnji kanalizacije na području Belavića obnovljene su 2007. godine, kada je temeljem navedenog glavnog projekta izrađen Izvedbeni projekt (2008.) „Sekundarna kanalizacija naselja BELAVIĆI“ kojega je izradila tvrtka Kaprojekt d.o.o. Karlovac, br. P-12/07.
Za cjeloviti dovršetak sustava javne odvodnje Belavići ostaje izgradnja sekundarnih priključaka naselja Gorica, Šeketino brdo i Sv. Petar ukupne dužine 2944 metra uz dva prodora ispod željezničke pruge i državne ceste D23.
Ukupna vrijednost radova, koje temeljem provedenog postupka javne nabave izvodi Vodoprivreda d.d. Karlovac, iznosi 5.453.676,00 kn (bez PDV-a). Stručni nadzor na izgradnji sekundarnih vodova provodi gospođa Višnja Drakulić iz tvrtke Inmark Karlovac.
Ukupna vrijednost projekta se određuje u iznosu od 7.285.918,50 kn. (967.007,56 €)
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 5.828.734,80 kn (773.606,05 €)
Korisniku projekta Komunalno Duga Resa d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 4.662.987,84 kn (618.884,84 €). Bespovratna sredstva potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost.  
Sredstva za izgradnju su osigurana iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026 u visini od 80% vrijednosti projekta dok preostalih 20 % osiguravaju Hrvatske vode 10% i JLS Grad Duga Resa 10%.
Na novo izgraÄ‘eni sustav odvodnje, nakon njegova dovrÅ¡enja,  priključit će se 140 domaćinstava (cca. 400 stanovnika).
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!