Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Komunalno Duga Resa d.o.o. provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnoš?u o prijedlozima op?ih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utje?e na interese gra?ana i pravnih osoba.07.06.2024 | Novosti | Autor/ica: Administrator


Temeljem ?l. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22 ) Komunalno Duga Resa d.o.o. provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnoš?u o prijedlozima op?ih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utje?e na interese gra?ana i pravnih osoba.

Ispunjen obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnoš?u može se predati e-mailom na adresu: info@komunalno-dugaresa.hr ili osobnim dolaskom i predajom istog u pisarnicu društva (Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa; radnim danom od 07:00 do 15:00 sati) ili putem pošte s time da ?e se uzeti u razmatranje ispunjeni obrasci koji su dostavljeni na navedeni na?in do isteka roka savjetovanja, neovisno o tome kad su poslani poštom.

 

Odluku o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnoš?u Komunalnog Duga Resa d.o.o. možete preuzeti ovdje.

 

Savjetovanje s javnoš?u za 2024.

Odluku o donošenju Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnoš?u za 2024. godinu, zajedno s Planom, možete preuzeti ovdje.

 

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o cijeni vodnih usluga Komunalnog Duga Resa d.o.o.

trajanje savjetovanja od 07.06.2024. do 08.07.2024. godine

  • Prijedlog odluke možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje možete preuzeti ovdje.Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!