Javna nabava

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

nema novosti u popisu.

Komunalno Duga Resa d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

"Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/2016, nadalje: ZJN 2016) sektorski naručitelj Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa, OIB: 26222996778, a temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe o sukobu interesa, te člancima 77., 78., 79 ZJN 2016., na svojim internetskim stranicama javno objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.

Komunalno Duga Resa d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja) i to:

  1. SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA MIROSLAV FURDEK, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije, DUGA RESA, BANA J. JELAČIĆA 4, OIB: 73410408424
  2. SOPG MARIO PAHANIĆ, DUGA RESA, NIKOLE TESLE 23, OIB: 56334167460, MIBPG: 260090
  3. OPG VERA IVANIĆ, DUGA RESA, RADIĆEVA ULICA 83, OIB: 94835890866“

Zakon o javnoj nabavi

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!